În cazul în care ați fost victima unui accident rutier sau chiar aveți anumite legături cu victima unui accident rutier, este bine de știut că această situație cu totul nefericită creează o serie de drepturi în favoarea dumneavoastră, drepturi care pot fi valorificate în funcție de consecințele produse.

Producerea unui accident auto poate angaja atât răspunderea civilă delictuală a făptuitorului, care își are temeiul în art. 1349, respectiv art. 1357 și urm. din Codul Civil, cât și răspunderea penală, pentru situația în care accidentul s-a soldat cu vătămarea corporală sau decesul victimei, putând fi astfel incidente norme de drept civil, de drept penal, dar și legislația specifică din materia asigurărilor.

Unul dintre cele mai importante drepturi născute în aceste situații este dreptul la despăgubiri, care se acordă atât pentru pierderile cu caracter patrimonial, cât și pentru pierderile cu caracter nepatrimonial (prejudicii morale).

Cu ce vă putem ajuta?

Fără îndoială, în situația accidentelor rutiere angajarea unui avocat specializat în despagubiri accidente rutiere este cea mai bună alegere întrucât serviciile oferite  sunt complete și superioare.

În cadrul Cabinetului nostru de Avocat vă vom  ajuta cu valorificarea dreptului la despăgubiri pe calea cea mai optimă, precum și cu rezolvarea oricăror probleme referitoare la prejudiciile astfel comise, la daunele morale sau materiale sau alte aspecte ce țin de asigurarea obligatorie RCA.

 Persoanele care pot obține despăgubiri

În cazul prejudiciilor aduse autovehiculului, dreptul de a obține despăgubiri aparține proprietarului autovehiculului, indiferent de persoana care s-a aflat la volanul acestuia în momentul producerii accidentului.

În cazul vătămării corporale, dreptul aparține persoanei care a suferit efectiv orice vătămare corporală cauzată de producerea accidentului, aceasta fiind victima directă.

În cazul decesului victimei, dreptul aparține rudelor, respectiv copiii, frații, surorile, bunicii, părinții, concubine și orice persoană care a dovedit că a suferit o pierdere în urma decesului, acestea fiind victime indirecte.

Cine suportă plata despăgubirilor

Legea instituie obligativitatea încheierii asigurării de răspundere civilă auto (RCA).  În cazul în care autoturismul este asigurat, daunele materiale si morale vor fi acoperite de asigurătorul de răspundere civilă auto (RCA) al autoturismului condus de persoana vinovată.

Polițele RCA își extind efecte pe întreg teritoriul UE, potrivit Directivei 2009/103/CE, astfel că sunteți protejați și în cazul în care accidentul auto s-a produs în timp ce vă aflați pe teritoriul unui stat UE. De asemenea, în afara UE, societățile de asigurări emit documente de tip „Carte Verde”, având același obiect.

În cazul în care autorul a rămas neidentificat sau autoturismul nu era asigurat, răspunderea revine Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) – Direcția Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, iar modalitatea de stabilire a despăgubirilor urmează aceleași reguli ca în cazul asigurătorilor RCA. În această ipoteză, BAAR – ul are posibilitatea de a recupera sumele plătite, prin regres împotriva celui vinovat de producerea accidentului.

Daune morale și daune materiale. Întinderea despăgubirilor

Întinderea despăgubirilor este guvernată de principiul reparării integrale a prejudiciului, fiind consacrat expres în art. 1385 din Codul civil, principiu care presupune înlăturarea tuturor consecințelor dăunătoare ale faptei ilicite, în scopul repunerii victimei în situația anterioară.

În acest sens vor fi analizate atât prejudiciile patrimoniale, adică daunele materiale, cât și prejudiciile nepatrimoniale, adică daunele morale.

În ceea ce privește prejudiciile de ordin patrimonial, se pot acorda următoarele despăgubiri:

  • despăgubiri pentru prejudiciile certe, cum ar fi prejudiciile actuale, adică cele care s-au produs în totalitate până la momentul la care se solicită reparații.
  • despăgubiri și pentru prejudiciile viitoare a căror producere este certă, cum este spre exemplu cazul în care victima unui accident auto a rămas cu o incapacitate de muncă permanentă. În acest caz, despăgubirea poate fi sporită, redusă sau suprimată, dacă, după stabilirea ei, prejudiciul s-a mărit, s-a micşorat ori a încetat.
  • despăgubiri și pentru pierderea suferită de cel prejudiciat, câştigul pe care în condiţii obişnuite el ar fi putut să îl realizeze şi de care a fost lipsit, precum şi cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

În cazul unor prejudicii viitoare și eventuale, dreptul la despăgubiri se naște doar după ce s-au produs sau după ce este sigur că se vor produce.

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, despăgubirea trebuie să cuprindă, după caz, echivalentul câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească, prin efectul pierderii sau reducerii capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii materiale.

În caz de deces, cei îndreptățiți la întreținere sau persoanele cărora victima le presta întreţinere în mod curent au dreptul la despăgubiri care vor fi stabilite ținându-se seama de nevoile celui păgubit, precum şi de veniturile pe care, în mod normal, cel decedat le-ar fi avut pe timpul pentru care s-a acordat despăgubirea.

Totodată, se pot acorda despăgubiri și pentru cheltuielile făcute cu prilejul înmormântării victimei.

În ceea ce privește prejudiciile de ordin nepatrimonial, acestea  se pot acorda pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.

Tot în cazul decesului, se pot acorda despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.

Suma stabilită cu titlu de daune morale pentru vătămarea corporală trebuie să ofere victimei o satisfacție compensatorie adecvată, pentru a o determina să revină la o stare de echilibru după suferința provocată de accident.

Modalitatea prin care pot fi obținute despăgubirile în cazul unui accident auto

Există două modalități prin care pot fi obținute despăgubirile în cazul unui accident auto.

  1. Obținerea de despăgubiri pe cale amiabilă în urma unor negocieri directe purtate cu societatea de asigurare RCA a autoturismului condus de șoferul vinovat de producerea accidentului.

Această procedură debutează cu formularea unei cereri de despăgubire către asiguratorul RCA, care are obligația de a formula o ofertă de despăgubire în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

Cu toate că este procedura cea mai rapidă, ea prezintă unele dezavantaje deoarece, în foarte multe cazuri, asiguratorul RCA subevaluează prejudiciul suferit prin formularea unei oferte care nu acoperă întreg prejudiciul suferit sau nici nu formulează o astfel de ofertă.

  1. Obținerea de despăgubiri pe cale judiciară, care se poate realiza atât în cadrul unui proces civil, cât și în cazul unu proces penal.

În situația în care fapta celui vinovat de producerea accidentului constituie infracțiunea de vătămare corporală din culpă sau ucidere din culpă, despăgubirile materiale și morale pot fi obținute pe latura civilă din cadrul procesului penal, prin constituirea de parte civilă a celui îndreptățit, doar la cererea expresă a sa.

PROGRAMEAZĂ O CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

Completeză formularul de mai jos pentru a solicita o programare.