Articolul 14 din Legea nr. 554/2004 conferă posibilitatea persoanelor vătămate, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a conţinutului actului care nu mai poate fi…

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare și se face numai în temeiul unui titlu executoriu. Executarea silită este așadar constrângerea debitorului, cu ajutorul organelor de stat competente, în vederea executării obligațiilor sale ce decurg…

Expresie a libertății individuale, nici o persoană nu poate fi obligată la continuarea căsătoriei împotriva voinței sale, astfel încât, chiar dacă doar unul dintre soți dorește desfacerea căsătoriei, divorțul va fi pronunțat indubitabil. Pe lângă disoluția căsătoriei, divorțul poate avea o serie de alte efecte patrimoniale și personale, precum: atribuirea beneficiului locuinței conjugale, acordarea de…