În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare și se face numai în temeiul unui titlu executoriu. Executarea silită este așadar constrângerea debitorului, cu ajutorul organelor de stat competente, în vederea executării obligațiilor sale ce decurg…