Exproprierea reprezintă operațiunea juridică prin care statul și unitățile administrativ-teritoriale dispun trecerea forțată a unui bun imobil din proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea publică, cu scopul executării unor lucrări de utilitate publică. Potrivit art. 44 alin. 3 din Constituția României: „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate…