Încheierea căsătoriei produce și efecte de ordin patrimonial, aceasta fiind guvernată de un regim matrimonial. Ca și efect invers, disoluția căsătoriei duce la încetarea regimului matrimonial iar foștii soți care au fost căsătoriți sub regimul comunității de bunuri și/sau dețin bunuri comune, au opțiunea efectuării partajului. Vă vom prezenta în continuare ce înseamnă regimul matrimonial,…

Expresie a libertății individuale, nici o persoană nu poate fi obligată la continuarea căsătoriei împotriva voinței sale, astfel încât, chiar dacă doar unul dintre soți dorește desfacerea căsătoriei, divorțul va fi pronunțat indubitabil. Pe lângă disoluția căsătoriei, divorțul poate avea o serie de alte efecte patrimoniale și personale, precum: atribuirea beneficiului locuinței conjugale, acordarea de…