Încheierea căsătoriei produce și efecte de ordin patrimonial, aceasta fiind guvernată de un regim matrimonial. Ca și efect invers, disoluția căsătoriei duce la încetarea regimului matrimonial iar foștii soți care au fost căsătoriți sub regimul comunității de bunuri și/sau dețin bunuri comune, au opțiunea efectuării partajului. Vă vom prezenta în continuare ce înseamnă regimul matrimonial,…