Răspunderea disciplinară își are temeiul din contractul individual de muncă și, fiind o expresie a subordonării ierarhice a angajatului față de angajator, este stric reglementată de lege, existând drepturi și obligații reciproce în sarcina ambelor părți. Pe de-o parte, prerogativa disciplinară a angajatorului impune obligația adoptării unei atitudini obiective, cu respectarea strictă a prevederilor legale,…