Uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale principale, prin posesia neîntreruptă a bunurilor care formează obiectul lor în toată perioada prevăzută de lege. Altfel spus, uzucapiunea poate reprezenta modalitatea prin care o persoană poate deveni proprietarul unui imobil casă sau teren, dacă acel bun a fost posedat pentru…